ออกแบบโลโก้ รับออกแบบโลโก้ตามหลักฮวงจุ้ย2018-09-26T09:57:45+00:00

ออกแบบโลโก้ ตามหลักฮวงจุ้ย พลิกธุรกิจให้รุ่งเรือง ด้วยโลโก้มงคล ออกแบบโดยมืออาชีพ

ลูกค้าของเรา

Logotable-4 PNG

และอีกมากกว่า 8,000 โลโก้ ที่ลูกค้าไว้วางใจ

ตัวอย่างโลโก้ 3 แบบที่ลูกค้าจะได้รับ

อยากทำโลโก้ตามหลักฮวงจุ้ยต้องทำอย่างไรบ้าง?

ออกแบบโลโก้ตามหลักฮวงจุ้ย

ตัวอย่างการคำนวณพื้นดวง และการออกแบบโลโก้

ออกแบบโลโก้ตามหลักฮวงจุ้ย

ตัวอย่างจากลูกค้าของเรา หลักการคำนวณชะตาเจ้าของธุรกิจและการออกแบบโลโก้

หุ้นส่วนคนที่ 1

 • เจ้าของดวงชะตา : เพศชาย
 • เกิดวันอังคาร 1 ตุลาคม 2517 เวลา 05.45 น.
 • ลัคนาราศีกันย์
 • เจ้าชะตาเกิดวันจันทร์เพราะยังไมถึง 6 โมงเช้า จะถือว่าเป็นคืนวันจันทร์เป็น ธาตุดิน มีความหมายทางด้านความหนักแน่น
  ความมั่นคง คิด วิเคราะห์เก็บ รายละเอียดเก่ง

หุ้นส่วนคนที่ 2

 • เจ้าของดวงชะตา : เพศหญิง 
 • เกิดวันอังคาร 21 สิงหาคม 2517 เวลา 11.00 น.
 • ลัคนาราศีตุล
 • เจ้าชะตาเกิดวันพุธ(กลางวัน) เป็นธาตุนํ้า ความหมายทางดา้นการพลิกแพลง กลมกลืน เมตตา ออ่นโยน จิตนาการและวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล

ประเภทธุรกิจ :โบรคเกอร์ประกันภัย

 • จะเห็น ว่า ดวงคุณทั้ง 2 คน เป็นดวงที่เกื้อกูลกัน คนหนึ่งเป็นดิน และ อีกคนเป็นนํ้า มันจะเข้ากันไดดีในการเกื้อกูล เป็นคู่ สมพงของกันและกัน
  สีที่ส่งเสริมจึงให้ใช้
 • สีดำ หรือ เทา เป็นการออกแบบเป็นหลัก ด้วยยสนี้เป็นตัวแทนของดาวราหู ตามพื้นดวงชะตาของทั้งคู่นั้น
  ดาวดวงนั้น มีกำลังและตำแหน่งมหาอุจน์คือ สูงสุดตามดวงชะตา จะทำ ให้ส่งเสริมในการมีไหวพริบ ปฏิภาณ การแย่งชิง
  จังหวะ และ โอกาสที่ดีสำหรับผู้ชายจะส่งเสริมด้านการงานโดยตรง ส่วนผู้หญิงจะส่งเสริมให้มีความเจริญในด้านเรียกทรัพย์เป็นสิ่งที่ดีที่ควร
  ใช้เป็นสีหลัก
 • สีเขียว จะเป็นสีที่ส่งเสริมในด้านความเจริญงอกงาม ความรุ่งเรือง การมีชีวติที่ดีรวมถึงความอุดมสมบูรณ์ อีกทั้งด้าน
  การติดต่อสื่อสาร และยังเป็นตัวแทนของดาวพุธอีกด้วย ส่วนของผู้ชายช่วยส่งเสริมให้มีเครดิตที่ดีในการงานทำให้การติดต่อธุรกิจนั้นเด่นส่วนผู้หญิงจะส่งเสริมให้เกิดผลสำเร็จของการงานการติดต่องานนั้นๆอีกด้วย
 • สีขาว เป็นตัวแทนของดวงจันทร์ ในพื้นดวงชะตา ได้ตำแหน่ง  ดวงอุดมเกณฑ์ สำหรับผู้ชาย
  จะอุดมสมบูรณ์ในเรื่องลาภยศ
  ผลสำหรับผู้หญิงเรื่องงานบริการจะเหมาะสม อุดมสมบูรณ์รุ่งเรือง ในเรื่องของงานมีคนอุปถัมมภ์ เป็นสีที่เน้นในเรื่อง ลาภผล และ โชคลาภ เป็นหลัก
  ทิศ มงคลของชะตานี้คือ ทิศ ตะวันออกเฉียงเหนือ (ไวสำหรับเก็บของมีค่า ,โต๊ะเก็บเงิน)
  เลขมงคลที่สง่ เสริม 2,4,6,8

ข้อมูลเบื้องต้นนี้จะถูกนำมาพัฒนาเป็นโลโก้ที่สนับสนุนดวงให้ไปเลือกเบื้องต้น 3 แบบ

หุ้นส่วนคนที่ 1

 • เจ้าของดวงชะตา : เพศชาย

 • เกิดวันอังคาร 1 ตุลาคม 2517 เวลา 05.45 น.

 • ลัคนาราศีกันย์

 • เจ้าชะตาเกิดวันจันทร์เพราะยังไมถึง 6 โมงเช้า จะถือว่าเป็นคืนวันจันทร์เป็น ธาตุดิน มีความหมายทางด้านความหนักแน่น

หุ้นส่วนคนที่ 2

 • เจ้าของดวงชะตา : เพศหญิง

 • ลัคนาราศีตุล

 • เจ้าชะตาเกิดวันพุธ(กลางวัน) เป็นธาตุนํ้า ความหมายทางดา้นการพลิกแพลง กลมกลืน เมตตา ออ่นโยน จิตนาการและวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล

ประเภทธุรกิจ :โบรคเกอร์ประกันภัย

 • จะเห็นได้ว่า ดวงคุณทั้ง 2 คน เป็นดวงที่เกื้อกูลกัน คนหนึ่งเป็นดิน อีกคนเป็นนํ้า ซึ่งเข้ากันได้ดีในการเกื้อกูล เป็นคู่สมพงของกันและกัน
 • สีที่ส่งเสริมจึงเป็นสีดำหรือเทา ในการออกแบบเป็นหลัก ด้วยเจ้าของดวงนี้เป็นตัวแทนของดาวราหู ตามพื้นดวงชะตาของทั้งคู่นั้น
ดาวดวง มีกำลังและตำแหน่งมหาอุจน์คือ สูงสุดตามดวงชะตา จะทำให้ส่งเสริมด้านการมีไหวพริบปฏิภาณ การช่วงชิงจังหวะและโอกาสที่ดีสำหรับผู้ชายจะช่วยส่งเสริมด้านงานโดยตรง ส่วนผู้หญิงส่งเสริมให้มีความเจริญในทรัพย์เป็นสีที่ดีที่ควร ใช้เป็นสีหลัก

 • สีเขียว จะเป็นสีที่ส่งเสริมในด้านความเจริญงอกงาม ความรุ่งเรือง ชีวิตที่ดี รวมถึงความอุดมสมบูรณ์ การติดต่อสื่อสาร อีกทั้งยังเป็นตัวแทนของดาวพุธ (๔) ส่วนของผู้ชายส่งเสริมให้มีเครดิตในการงานทำให้การติดต่อนั้นเด่น ส่วนผู้หญิงจะส่งเสริมให้เกิดผลสำเร็จของการงานการติดต่อ

 • สีขาว เป็นตัวแทนของดาวจันทร์  ในพื้นดวงชะตา ได้ตำแหน่ง ดวงอุดมเกณฑ์สำหรับผู้ชาย จะอุดมสมบูรณ์ในเรื่องลาภยศ

 • ผลสำหรับผู้หญิงเรื่องการบริการจะเหมาะสม อุดมสมบูรณ์รุ่งเรือง ในเรื่องของงานมีคนอุปถัมมภ์ เป็นสีที่เน้นในเรื่อง ลาภผล และโชคลาภเป็นหลัก

 • ทิศมงคลสำหรับชะตานี้คือ ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ (สำหรับเก็บของมีค่า, โต๊ะเก็บเงิน)

 • เลขมงคล คือ เลข 2,4,6,8

*ลูกค้าจะได้ โลโก้ 3 แบบให้ไปเลือก เพื่อเอามาพัฒนาต่อไป

ลูกค้าจะได้อะไรบ้าง ?

ลูกค้าจะได้รับการคำนวณดวงชะตาพื้นดวง ของเจ้าของธุรกิจ รวมถึงดวงภาพรวมการส่งเสริม ของหุ้นส่วนบริษัทอีกด้วย พร้อมไฟล์ที่ทางบริษัทส่งให้ จะเป็นไฟล์ Ai คุณภาพสูงที่สามารถส่งร้านปริ้นในการทำป้ายกิจการ หรือนำไปใช้ในการออกแบบอื่นๆ อีกทั้งทางเราจะทำการส่งไฟล์ตรายาง ที่สามารถทำตราบริษัท ได้ถูกต้องตามกรมพัฒนาธุรกิจการค้าอีกด้วย

ในขั้นแรก ลูกค้าจะได้โลโก้ ไปเลือก 3 แบบ ก่อน หลังจากได้แบบที่ชอบแล้ว จะนำไปพัฒนาต่อไป จนได้แบบที่สามารถใช้งานได้จริง พร้อมทำไฟล์ตรายางให้ฟรี

ลูกค้าจะได้อะไรบ้าง ?

ลูกค้าจะได้รับการคำนวณดวงชะตาพื้นดวง ของเจ้าของธุรกิจ รวมถึงดวงภาพรวมการส่งเสริม ของหุ้นส่วนบริษัทอีกด้วย พร้อมไฟล์ที่ทางบริษัทส่งให้ จะเป็นไฟล์ Ai คุณภาพสูงที่สามารถส่งร้านปริ้นในการทำป้ายกิจการ หรือนำไปใช้ในการออกแบบอื่นๆ อีกทั้งทางเราจะทำการส่งไฟล์ตรายาง ที่สามารถทำตราบริษัท ได้ถูกต้องตามกรมพัฒนาธุรกิจการค้าอีกด้วย

ในขั้นแรก ลูกค้าจะได้โลโก้ ไปเลือก 3 แบบ ก่อน หลังจากได้แบบที่ชอบแล้ว จะนำไปพัฒนาต่อไป จนได้แบบที่สามารถใช้งานได้จริง พร้อมทำไฟล์ตรายางให้ฟรี

อยากออกแบบโลโก้ตามหลักฮวงจุ้ยต้องทำอย่างไรบ้าง ?

เพียงแอดไลน์ แจ้งกับเจ้าหน้าที่ 2 ข้อดังต่อไปนี้ 

 • แจ้งชื่อวันเดือนปีเกิด และเวลาเกิด
 • ธุรกิจชื่ออะไร และประกอบกิจการเกี่ยวกับอะไรบ้าง

                          

 • แจ้งวันเดือนปีเกิด และเวลาเกิด

การดูดวงบุคคล คือ จากวันที่และเวลาเกิดนั้น เป็นช่วงที่ดวงดาวโคจรในแต่ละราศีมีอิทธิพลกับชีวิตคนในแต่ละช่วงตามการโคจรของดวงดาว
แต่ยุคสมัยนี้สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้หลายแขนง อย่างเช่น การจัดบ้าน คัดสรรบุคลากร การหาวันทำการต่างๆ รวมถึง การตั้งชื่อที่เหมาะสม และ การใช้สีในการเสริมปรับเปลี่ยนธาตุตามดาว

 • สีของโลโก้มีอิธิพลต่อเจ้าของธุรกิจอย่างไร ?

สีนั้นให้ผลในเรื่องของความรู้สึก และ แทนความหมายต่างๆ ถ้าเราเลือกใช้สีที่เหมาะกับเรามันก็จะส่งเสริม แต่ถ้าใช้สีที่ไม่เหมาะมันก็จะส่งผลให้ติดๆขัดๆ หรือ ไม่ประสบความสำเร็จ

 • ถ้ามีหุ้นส่วนหลายคนในบริษัท ?

ใช้หุ้นส่วนใหญ่เป็นหลักเพราะ เป็นดวงผู้นำ และส่งผลหลักในธุรกิจนั้น ๆ ส่วนผู้ร่วมหุ้นก็จะใช้เป็นคำนวณดวง สนับสนุนเพิ่มเติม

การออกแบบโลโก้ที่ดี

ตราสัญลักษณ์หรือโลโก้เป็นตัวแทนบริษัทที่บ่งบอกตัวตน ภาพลักษณ์อารมณ์ที่ต้องการสื่อให้ลูกค้าได้รับรู้ การออกแบบโลโก้เพื่อสร้างพลังดึงดูดให้กับตัวโลโก้เองใช้ศิลปะและพลังแห่งดวงดาว ซึ่งเป็นศาสตร์ฮวงจุ้ยตะวันออก การออกแบบโลโก้ที่ดีและถูกหลักโหราศาสตร์นั้นเป็นเรื่องละเอียดอ่อน เราจึงไม่ควรมองข้าม

โลโก้ที่ดีจะมีอิทธิพลช่วยทำให้ธุรกิจของเราประสบความสำเร็จได้ดียิ่งขึ้น ในทางกลับกันหากโลโก้ที่ออกแบบมาผิดอาจทำให้กิจการมีอุปสรรคปัญหาได้ เคล็ดลับหรือหลักการออกแบบที่สำคัญประการแรกเลยคือ เราต้องเข้าใจเรื่อง 5 ธาตุ เป็นพื้นฐานในการตัดสินใจออกแบบโลโก้

ตัวอย่างโลโก้ที่ออกแบบตามหลักฮวงจุ้ยที่ดี

ความหมายโดยรวม  ธาตุน้ำก่อให้เกิดธาตุไม้ ธาตุไม้ก่อให้เกิดธาตุไฟ เป็นการผสมธาตุที่กลมกลืนสมดุลก่อให้เกิดสิริมงคลและความก้าวหน้า

 •  วงกลม   แสดงถึงความสมดุลและสมบูรณ์ ซึ่งแทนความไม่สิ้นสุด ก่อให้เกิดพลังความ สามัคคี กลมเกลียวเงินไม่รั่วไหล สามารถแก้ไขอุปสรรคทั้งมวล
 •  รวงข้าว   เป็นธาตุไม้แสดงถึงความเจริญรุ่งเรือง
 • คลื่น   เปรียบเสมือนน้ำ ซึ่งบำรุงต้นข้าว ส่งเสริมให้อุดมสมบูรณ์ เจริญเติบโตยิ่งขึ้น
 • น้ำ หมายถึง เงิน ลายเส้น 6 เส้น เลข 6 คือ ดาวศุกร์ ซึ่งเป็นดาว  เงิน สอดคล้องกับธุรกิจธนาคาร
 • สีเขียว  หมายถึง ธาตุไม้เป็นสีที่เหมาะสมเนื่องจากปีที่ก่อตั้งธนาคารเป็นธาตุไม้
 • สีเทา   เป็นสีของธาตุน้ำ สีเข้ม เสมือนน้ำลึก หมายถึง เงินทองหนาแน่นเป็นปึกแผ่น
 • สีแดง  หมายถึง ธาตุไฟ ซึ่งสอดคล้อง สมดุลกับธาตุน้ำและธาตุไม้

Add line เลย

ราคาพิเศษวันนี้  5,999 บาท

รับปรึกษา ธุรกิจของคุณได้ที่นี่

Our consultant will contact you immediately to discuss your business needs. No Obligation to buy.

Lucky Logo (ประเทศไทย)
โทร: 02-107-9106
Official Line: @luckylogo

บริษัท อิกไนท์ อาร์โอไอ จำกัด (ประเทศไทย) ผู้เชียวชาญด้านการตลาดออนไลน์ โดยทีมงานผู้ได้การรับรองโดย Google ให้บริการด้าน โฆษณาออนไลน์ทั้ง Google Search , Banner , Youtube และการตลาดออนไลน์ใน แพลตฟอร์มอื่นๆ เรื่อง Digital Marketing ต้องยกให้เรา สนใจสามารถสอบถามผู้เชี่ยวชาญของเราได้ พร้อมให้คำปรึกษาฟรี